Home Agenda Over het festival Fotoarchief Financiers Wie zijn wij Contact Juweeltjes
Ook een activiteit doen?
Heb je een activiteit die past binnen de uitgangspunten van het Kwartiermakersfestival? Of wil je een workshop geven, of op een andere manier meedoen aan het festival. Neem dan gerust contact met ons op.

Het hoe en het waarom van het Kwartiermakersfestival
Kwartiermaken! Wat is dat?
Kwartiermaken staat voor het bevorderen van een maatschappelijk klimaat waarin meer mogelijkheden ontstaan voor kwetsbare groepen om erbij te horen naar eigen wens en mogelijkheden. Volgens het woordenboek is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' moet je zien als een gastvrije samenleving voor iedereen.

Wat is het festival dan?
Mensen uit die kwetsbare groepen van onze samenleving presenteren zich onder de vlag van het Kwartiermakersfestival op vele plaatsen in Arnhem. Dat doen ze via allerlei kunstzinnige en culturele activiteiten: exposities, theater, muziek, film, dans, open podia, circus, bewegen en nog veel meer.

Is zo’n festival nodig?
Over mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, en ook andere kwetsbare groepen zoals daklozen en verslaafden, bestaan veel misverstanden en vooroordelen. In sommige media worden soms de beperkingen van mensen centraal gesteld, waardoor positieve beeldvorming geen kans krijgt. Mede hierdoor leven mensen met een beperking soms in een groot sociaal isolement. Het Kwartiermakersfestival wil kunstenaars en artiesten met en zonder ‘beperking’, samen laten werken en in de gelegenheid stellen hun talenten aan een groot publiek te tonen.
zoek
Voorproefje:
eerder verschenen nieuwsbrieven
Agenda