Home Agenda Over het festival Fotoarchief Financiers Wie zijn wij Contact Juweeltjes
Ons netwerk wordt groter!
Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij het netwerk van het Kwartiermakersfestival. Hartelijk welkom aan Woonzorgnet en Philadelpia.

Informatie over de organisatoren

Woonzorgnet

Woonzorgnet is een AWBZ-erkende private zorgonderneming die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ-indicatie begeleidt en ondersteunt bij wonen, werken en zinvolle invulling van de dag. Ons motto is “jezelf zijn”. Iedere cliënt met zijn eigen verhaal en de daarbij behorende ondersteuningsvragen. Daaromheen proberen we samen met de cliënt een zo prettig mogelijke leef/woonsituatie te creëren. Dit ondersteunen we door 24-uurs begeleiding aan te bieden. Daarnaast kunnen mensen thuis ondersteuning krijgen vanuit Woonzorgnet. www.woonzorgnet.nl


Philadelphia Zorg

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.

Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en professionaliteit. We gaan uit van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt als het gaat om zorg, wonen, werken, leren, dagbesteding en welzijn.
www.philadelphia.nl

Driestroom

De Driestroom ondersteunt en begeleidt volwassenen met een beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Het gaat daarbij om ondersteuning en begeleiding bij (zelfstandig) wonen, werk, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en op school. Verwoord in de volgende missie: De Driestroom ondersteunt mensen met een beperking bij het realiseren van levensgeluk.
www.driestroom.nlRIBW Arnhem & Veluwe Vallei

De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei helpt en begeleidt haar cliënten die door hun psychiatrische problematiek niet zelfstandig kunnen wonen en leven. In Nederland zijn in totaal 24 Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW). RIBW Arnhem & Veluwe Vallei is er één van. De organisatie is een zelfstandige stichting met een eigen werkgebied: de regio Arnhem en een deel van de Veluwe.

Adres: RIBW Arnhem Veluwe Vallei, Velperweg 11, 6824 BC Arnhem, www.ribwavv.nl


Iriszorg

IrisZorg is een organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang. De organisatie biedt preventie, zorg, opvang, behandeling, begeleiding, dagbesteding en reclassering. Samen met cliënten werkt zij aan praktische oplossingen en nieuwe perspectieven.Voorzieningen van Iriszorg bevinden zich op zestig locaties in Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland.

Iriszorg, Kronenburgsingel 545 – 547, 6831 GM Arnhem, www.iriszorg.nl

Rijnstad

Rijnstad is een Welzijn- en hulpverleningsorganisatie. Mensen hebben het vermogen om zelf hun leven in te richten en te sturen. Zij doen dit zelfstandig en in wisselwerking met hun omgeving. Zij ontwikkelen een identiteit en bouwen aan hun eigen leven. Rijnstad wil dit vermogen ondersteunen en versterken. Het streven is daarbij dat Arnhemmers in staat worden gesteld om binnen hun mogelijkheden zo goed mogelijk mee te doen aan en in de Arnhemse samenleving.

Adres: Rijnstad, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, telefoonnummer 026 312 77 00, www.rijnstad.nl


Kunstbedrijf Arnhem

Kunstbedrijf Arnhem biedt een gevarieerd aanbod van cursussen op het gebied van onder andere muziek, theater, schrijven, beeldende kunst, dans, fotografie en nieuwe media. Voor mensen van alle leeftijden en op alle niveaus is er wel iets te beleven.

Een bijzondere activiteit van Kunstbedrijf Arnhem betreffen de KOM (Kunst Ontmoeten Meedoen) cursussen. KOM staat voor divers en professioneel kunstaanbod voor iedereen in Arnhem en omgeving met een beperking. Onder beperking verstaan we verstandelijke en-of lichamelijke handicap of psychiatrische problematiek. Vanuit de kunsten gelden er geen beperkingen, alleen maar mogelijkheden.
Zie voor het aanbod van cursussen: www.kunstbedrijfarnhem.nl
Adres: Kunstbedrijf Arnhem, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem, telefoonnummer 026-327 2319, www.kunstbedrijfarnhem.nlSTIP Steun- en Informatiepunt GGz Arnhem

STIP is er voor iedereen met vragen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, verslaving of maatschappelijke opvang. Ervaringsdeskundigen geven tijdens het inloopspreekuur informatie en advies over behandelingen, lotgenotencontact, dagbesteding, werk en opleiding, inkomen, belastingen en financiën, wonen, sociale contacten, vrijetijdsbesteding.
STIP GGz Arnhem is een samenwerkingsverband van Stichting Jutte van der Voorst, MEE Gelderse Poort en Zorgbelang Gelderland.

Adres: STIP GGz Arnhem,
Gebouw MEE Gelderse Poort, Kadestraat 3 | 6811 CA Arnhem
telefoonnummer: 088 633 00 00, www.stipggz-arnhem.nl


MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort is dé expert en vernieuwer van onafhankelijke individuele dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.
Zelfregie en meedoen in de samenleving staan centraal in onze werkwijze. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een; lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, visuele en/of auditieve beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel, psychische problematiek

Adres:
Hoofdkantoor en regiokantoor Arnhem, Kadestraat 3, 6811 CA Arnhem, T 088 633 00 00, F 088 633 00 15 www.meegeldersepoort.nl


Siza

Siza biedt zorg- en dienstverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. Mensen met een handicap, maar ook hun dierbaren, komen soms hindernissen tegen. Belemmeringen die niet altijd zo gemakkelijk zelf te overwinnen zijn. Op die momenten biedt Siza deskundig advies en ondersteuning. Met als doel deze belemmeringen te beperken en waar mogelijk weg te nemen zodat zij zo gewoon mogelijk kunnen leven, wonen en werken. Uiteraard met een zorgvuldig oog voor ieders persoonlijke keuzes. Omdat niemand hetzelfde is!

Adres: Siza, Kemperbergerweg 139, 6816 RP Arnhem, telefoonnummer 026 377 91 00, www.siza.nl


Pro Persona

Pro Persona is een grote regionale Gelderse instelling voor geestelijke gezondheidszorg en biedt hulp aan mensen met psychische of psychiatrische problemen.
Pro Persona heeft een breed zorgaanbod voor verschillende leeftijdscategorieën. Er zijn speciale behandelvormen voor jongeren, volwassenen en ouderen. Ook wordt specialistische zorg aangeboden, er is een maatjesproject en er zijn mogelijkheden voor dagbesteding.

Adres: Pro Persona, Wagnerlaan 2, 6815 AG Arnhem,
telefoonnummer 026 312 40 00, www.propersona.nl


Zorgbelang Gelderland

Zorgbelang Gelderland is een provinciale consumentenorganisatie die qua inbreng kan rekenen op meer dan 470 patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden. Zorgbelang Gelderland behartigt belangen voor iedere Gelderse burger met een zorgvraag. In het bijzonder heeft men aandacht voor cliënten Geestelijke Gezondheidszorg, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, (ouders en verwanten van) mensen met een verstandelijke beperking, ouderen, zorgvragers van allochtone afkomst, jongeren (die te maken hebben met jeugdzorg) en mantelzorgers.

Adres: Zorgbelang Gelderland, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem, telefoonnummer 026 384 28 22 www.zorgbelanggelderland.nl
zoek
Voorproefje:
eerder verschenen nieuwsbrieven
Agenda